Lokal steroid nedir

Büyük damarların çevresindeki lenf nodüllerinin alınması için karın arka yüzündeki zar (Periton) özel bir kesi ile sıyrılmakta ve bütünlüğü korunarak laparoskopik aletler bunun arkasına ulaştırılmaktadır. Bu zar özel aletlerle çadır biçiminde kaldırılarak barsak gibi organlar ameliyat bölgesinden uzak tutulabilmekte ve robot cerrahisindeki gibi eklemli (ucu kıvrılabilir) aletlerle çok dar bir alandan lenf nödülleri alınabilmektedir. Bu yöntem karın içi basıncın hastayı rahatsız etmeyecek düzeylere indirilebilmesine de olanak verir.

Lokal steroid nedir

lokal steroid nedir

Media:

lokal steroid nedirlokal steroid nedir

http://buy-steroids.org